Werking

Contactgegevens Hoofdzetel:

 

Familia VZW

Halmstraat 3

3600 Genk

089/380 234


werking


Emielendoortje is een gesubsidieerd kinderdagverblijf voor 42 kinderen van 0 tot 3 jaar. De kinderen zijn verdeeld in 3 leefgroepen van 14 kinderen. De personeelsbezetting is hierop voorzien.


Onze drie leefgroepen hebben een verticale werking.  Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden gemengd in de groepen verblijven. Hierdoor blijven de kinderen gedurende hun hele opvangperiode in dezelfde groep, wat bevorderlijk is voor de algemene ontwikkeling van het kind.