Visie

Contactgegevens Hoofdzetel:

 

Familia VZW

Halmstraat 3

3600 Genk

089/380 234


Visieemielendoortje is een warm en sfeervol huis waar  kinderen en ouders welkom zijn.


 • Het kind staat  centraal en de ouders zijn onze belangrijkste partners.


 • Hier kunnen kinderen,  begeleid door een professioneel team, in een huiselijke sfeer de juiste  aandacht en zorg krijgen, volgens hun eigen ritme en behoefte.


 • Wij streven ernaar om kinderen maximaal  te ondersteunen in hun ontwikkeling.


 • Hiervoor hebben wij gekozen voor een 3  verticale groepen.


 • In een verticale opvang verblijven  baby’s, kruipers en peuters samen in één groep.


 • Als een kind in een verticale  leefgroep zit, blijft het in principe bij dezelfde begeleiding en dezelfde  kinderen.


 • Het voordeel is dat er een hechte band ontstaat tussen begeleiders,  kinderen en ouders.


 • Kleine kinderen kunnen leren van de grote, terwijl grote  kinderen het vaak leuk vinden om mee te zorgen voor de kleintjes. We willen  zorgen voor een uitdagende omgeving, waar we  toch de nodige geborgenheid en veiligheid kunnen garanderen.


 • We streven naar een open communicatie  met de ouders omdat we hun inbreng zeer waardevol vinden. Daar waar nodig  willen we ook extra steun geven aan ouders die het moeilijk hebben en met  aandacht voor kwetsbare gezinnen.


 • Emielendoortje wil een weerspiegeling zijn van de  multiculturele samenleving die  Genk rijk  is.


 • We geven extra aandacht aan taal en taalontwikkeling. We hebben oog voor de  verschillende culturen en streven naar een diversiteit met respect voor ieders  eigenheid!


 • Met zorg en zelfevaluatie voor het  personeel, de middelen en de omgeving willen we ons onderscheiden.


 • Onze  gedreven medewerkers maken het verschil!